New items
Pedagogika przedszkolna z metodyką
Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych. T. 1
Resilience : teoria, badania, praktyka
Osobowość, kompetencje, powinności nauczyciela i wychowawcy : współczesny nauczyciel - ideał i rzeczywistość
Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 2,
 
Cymelia
Z pamiętnika pchły i inne ucieszne historye
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 1865-1914
Sprawa chłopska w XIX w. na ziemiach polskich w okresie reform uwłaszczeniowych
Myśli
Reforma wychowania: wykłady dla nauczycieli z Triestu