New items
Działaniowo-zadaniowe nauczanie języków obcych w ujęciu neuropedagogicznym : zaangażowanie uczących się a efektywność kształcenia / Sławomira Kołsut
Wzory przyszłości osobistej i zawodowej młodzieży licealnej : między tradycją a ponowoczesnością
Konteksty oświatowe
Bezrobocie wśród niepełnosprawnych : (studium pedagogiczno-społeczne)
Aspiracje edukacyjne dorosłych w świetle Społeczeństwa 5.0 : (na przykładzie studentów Politechniki Śląskiej)
 
Cymelia
Gleby b. terytorium Gdańska : z barwną mapą w skali 1:250 000
Polesie : pieśni ludowe poleskie
Pamiętniki powstańca z 1863 i 1864 r. : (Bończa - Chmieliński - Bosak i Krzywda)
Główne kierunki współczesnej pedagogiki : pedagogika i psychologja humanistyczna. Edward Spranger
Zagadki w nauce szkolnej