20256
No cover
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; Nr 451)
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W.42240, W.42236, W.42170, W.42238, W.42237 (5 egz.)
Notes:
Summary, etc.
Streszczenie: Wstęp; Rozdział 1. Podstawy procesu diagnozowania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( T. Oleńska-Pawlak ): 1. Struktura diagnozy psychopedagogicznej w rewalidacji indywidualnej; 2. Struktura postępowania diagnostyczno-terapeitycznego pedagoga specjalnego; 3. Struktura charakterystyki indywidualnego przypadku; Rozdział 2. Praca z uczniem z globalnym obniżeniem sprawności intelektualnej ( J. Wyczesany ): 1. Specyfika psychoruchowego rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną; 2. Zalecenia metodyczne do pracy rewalidacyjnej; Rozdział 3. Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu ( P. Majewicz ): 1. Istota problemu i diagnoza; 2. Działania terapeutyczne; 3. Struktura jednostki metodycznej; 4. Specyfika pracy z uczniem dyslektycznym w starszym wieku szkolnym; Rozdział 4. Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ( A. Wójcie ): 1. Zadania zespołu diagnozującego dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej; 2. Zalecenia metodyczne do pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową; Rozdział 5. Praca z dzieckiem z dysfunkcją słuchu ( M. Klaczak ): 1. Specyficzne aspekty diagnozy dziecka z wadą słuchu; 2. Struktura zajęć rewalidacyjnych; 3. Pokonywanie trudności w odbiorze wrażeń słuchowych; 4. Metoda werbo-tonalna w rewalidacji dziecka z wadą słuchu; Rozdział 6. Praca z dzieckiem z dysfunkcją wzroku ( M. Sitarczyk ): 1. Zadania zespołu terapeutów wczesnej rewalidacji wobec rodziców, dziecka i rodziny; 2. Funkcjonalna diagnoza psychopedagogiczna małego dziecka z dysfunkcją wzroku; 3. Diagnoza i terapia zaburzeń funkcjonalnego widzenia; 4. Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej; 5. Diagnoza i terapia w zakresie orientacji przestrzennej; 6. Projektowanie programu terapeutycznego do stymulacji psychopedagogicznej dziecka z dysfunkcją wzroku; 7. Optymalny model współpracy terapeutów z rodzicami dziecka z dysfunkcją wzroku
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again